عناوين مطالب وبلاگ
قاب آمـد آن تیر جـگر دوز
له هات روژگارم خدایا قسمت من چی بود که این چنین شد روزگارم
رفته سالم بودن چجور حسی بوده. آلرژی... ظاهرا به غذا و دارو
ی که ما دوست نداریم مصرف بشه = توانی که باعث روشنایی در لامپ نمیشه = توانی که باعث گردش شافت موتوره
بشکل موج سینوسی بین مصرف کننده و شبکه
موج سینوسی بین مصرف کننده و شبکه رفت و برگشت
اختلاف فاز داشته باشند نیمی
، بلکه قسمت سلفی نیز

ان بار مشخصي را از نقطه 1 به نقطه 2 انتقال ميدن و بار خود را در نقطه 2 خالي مي كنند اما 2 كاميون با
است كه باعث اضافه جريان در س
ر حال تغییراست – که خازن با این تغییر، مخالفت می‌کند - و باعث می‌شو
ت نتیجه این است که عناصر خازنی و سلفی مدار تمایل
وتلفات بالاتری را برای مقدار یکسانی از توان و جریان ه
بالاتری را برای مقدار یکسانی از توان حقیقی دارد. -ضریب توان هنگامی که ولتاژ و جریان هم فازند، یک اس
م توان "wattless" نامیده می‌شود
ازی قرار داده شوند، پس جریان از طریق سلف و خازن تمایل به لغ
اختلاف فاز دارند. برای نیمی از هر سیکل،
بخشی از توان که به‌طور متوسط در طول یک دوران کامل از شکل
و کم شد تا اینکه الان فقط باید خیلی خاص باشه تا تمایل
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد